SROTHIENDE.COM – MAP 150 EU ASIAN


THÔNG TIN CHÍNH THỨC SROTHIENDE!!
************************************************
IP: 103.92.25.157 - Port: 15779
➡ Anphates 8h Ngày 06-04-2024
➡ Open 20h Ngày xx-04-2024
✅GIẢI THƯỞNG ĐUA TOP✅
✅TÔP 1 : 1.000.000 VND,nhận 50% silk không KM + Nasun5
✅TÔP 2 : 500.00 VND, nhận 50% silk không KM
✅TÔP 3 : 200.000 VND, nhận 50% silk không KM
✅TÔP 4-10 NHẬN : 3k silk.
LƯU Ý : MỖI IP NHẬN 1 GIẢI.
➡️ Trang Chủ : http://SROTHIENDE.COM
- Server Map 150 Eu ASi
-Giới hạn 10Acc/PC/30Acc/IP
- Level giới hạn 150
- Mastery: 450
- Ko hệ thống học viện
- Rate Exp: x200 - Rate Drop: x10
- Giới hạn giờ chơi: Full- Có
- Giả Kim Thuật: Max + 13 chưa LKD đặc biệt (Sẽ tăng giới hạn up + sau này)
- Nasun Max + 10
- Cấm buôn đêm từ 1h -> 8h sáng hàng ngày
- Out 1s hay 60s tại khu vực chiến trận (ngoài thành, các khu vực có thể pk) đều bị mất hàng
- Job Begin Lever 20
- Server tích hợp tự động dùng BSC

--------------------------
-  Cộng 1-> 4 100%, 4->5 60%, 5->8 random, Tỉ lệ bảo gôm X2hh,BMM
- Tỉ lệ mix Nasrun: 1 - 10 100% (Cần BMM Cấp 1)
- Hỗ trợ OPEN Tao Nhan Vat LV1 được set D12 full Blue + 10